Mergi la conţinutul principal
search

Matthias Hillner

jury

Profesor la Savannah College of Art and Design, departamentul SCADpro

Matthias Hillner este profesor la Departamentul SCADpro din cadrul Colegiului de Artă și Design Savannah din SUA. Rolul său implică îndrumarea echipelor interdisciplinare de studenți care dezvoltă inovații de design și start-up-uri în schimb cu partenerii din industrie. În 2005, Matthias a obținut un premiu pentru înființarea unei întreprinderi de design din partea National Endowment of Science, Technology and the Arts din Marea Britanie, iar zece ani mai târziu a primit o comisie din partea IPO din Marea Britanie pentru a investiga încălcarea drepturilor de design în Marea Britanie. În 2015, Matthias s-a mutat în Singapore pentru a deveni director al școlii, Design Communication la LASALLE College of the Arts, iar în perioada 2019-2021 a fost director de programe la Glasgow School of Art Singapore. Domeniile sale de specializare cuprind designul de comunicare, designul de experiență, designul de servicii, leadershipul creativ și managementul inovației în design. Deține trei diplome postuniversitare de la Royal College of Art și este autorul a două cărți: Virtual Typography (2009) și Intellectual Property, Design Innovation, and Entrepreneurship (2021).

 

Matthias Hillner is Professor at the SCADpro Department at The Savannah College of Art and Design in the USA. His role involves guiding interdisciplinary student teams who develop design innovations and start-ups in exchange with industry partners. In 2005 Matthias secured a design business start-up award from the National Endowment of Science, Technology and the Arts in the UK, and ten years later received a commission from the UK IPO to investigate the infringement of design rights in the UK. Matthias relocated to Singapore to become Head of School, Design Communication at LASALLE College of the Arts in 2015, and  he served as Director of Programmes at the Glasgow School of Art Singapore from 2019-2021. His areas of specialism comprise communication design, experience design, service design, creative leadership, and design innovation management. He holds three postgraduate degrees from the Royal College of Art and has authored two books: Virtual Typography (2009) and Intellectual Property, Design Innovation, and Entrepreneurship (2021).

 

"În curatoriatul segmentului de Product Design pentru Romanian Design Week 2024, ne-a devenit clar că eclectismul nu este deloc un lucru rău. Dimpotrivă, acesta poate provoca schimbări de paradigmă care oferă un teren fertil pentru noi idei și concepte. Am căutat lucrări care să rezoneze cu lexicul și explorările actuale ale designului. Selecțiile noastre de lucrări însumează o căutare a relevanței infuzată de spirit și îndrăzneală. Aceste lucrări sfidează convențiile și ne invită să ne imaginăm potențialul designului de a inova, distra și inspira. Ne-am propus să scoatem în evidență eforturile curajoase care redefinesc granițele și reflectă vibrația gândirii contemporane în materie de design. Fie că gândirea în materie de design se învârte în jurul tinkering-ului și al experimentării jucăușe, fie în jurul studiului riguros al provocărilor și oportunităților emergente, conceptele de design fără precedent vor deschide întotdeauna calea spre inovarea produselor."

-Matthias Hillner (RDW Curator)

 

"In curating the Product Design segment for Romanian Design Week 2024, it has become clear to us that eclecticism is not at all a bad thing. Quite on the contrary, it can provoke paradigm shifts which provide fertile grounds for new ideas and concepts. We sought entries that resonate with the current design lexicon and explorations. Our selections of submissions embody a quest for relevance infused with wit and audacity. These pieces challenge conventions and invite us to envision design's potential to innovate, entertain, and inspire. We aimed to spotlight courageous endeavours that redefine boundaries and echo the vibrancy of contemporary design thinking. Whether design thinking revolves around tinkering and playful experimentation, or around the rigorous study of emerging challenges and opportunities, unprecedented design concepts will always pave the way towards product innovation."

-Matthias Hillner (RDW Curator)